Welkom

Wijn is water, gevuld met zon.
Galileo Galilei (1564-1642), grondlegger van de moderne astronomie.

In hobbymatige omgeving trachten wij wijnen te maken van goede kwaliteit. We helpen en stimuleren elkaar om dat te bereiken. Ook hebben sommige van ons enkele druivenstokken tot zelfs een eigen wijngaard. We adviseren elkaar om deze goed te laten ontwikkelen.
Maandelijks hebben we een bijeenkomst waar we kennis uitwisselen, sprekers uitnodigen en de wijnen proeven en beoordelen. Daarnaast hebben activiteiten in en rondom onze geadopteerde boomgaard, in onze eigen wijngaard en tijdens bijeenkomsten.
Kortom een leerzame en gezellige club. Onze site geeft hiervan een indruk maar levert tevens informatie over druiventeelt en wijn en likeur maken. Iedereen is welkom om ons te bezoeken in de wijngaard Potdé (elke woensdagavond) of tijdens de maandelijkse bijeenkomst (elke tweede dinsdag van de maand behalve in de vakanties).