Snoeimethoden

De druivenplant, ook wel wijnstok genaamd, is een slingerplan die altijd om goede vruchten te kunnen dragen teruggesnoeid en opgebonden moet worden. Het snoeien vindt plaats in de winter, maar ook tijdens het groeiseizoen. Er moet niet gesnoeid worden bij temperaturen onder de -3 oC tot -5 oC en ook niet als binnen twee dagen dergelijk vorst wordt voorspeld. De wonden kunnen dan namelijk invriezen en tot ongewenste schade leiden. Het is heel normaal dat druivenplanten gaan bloeden als ze laat worden gesnoeid. Het betekent dat de wortels goed werken en dat de sapstroom op gang is gekomen. Het kan doorgaans geen kwaad en stopt vanzelf als de vaten door zouten dichtslibben. Het is vrijwel nooit voorgekomen dat de plant hier nadeel van ondervindt.

Er zijn diverse snoeimethoden (snoeiwijze) die per land, streek en druivensoort verschillen. De bekendste snoeimethoden zijn: Guyot snoei, Cordon snoei en Gordijn snoei.

Guyot snoei
De Guyot snoei zorgt voor een hoge opbrengst en kan worden toegepast op zo goed als alle druivenrassen. De Guyot snoei wordt veel in de Nederlandse professionele wijnbouw toegepast. De kwaliteit van de druiven is maximaal doordat maximaal gebruik gemaakt wordt van de optimale groeipunten. Deze liggen namelijk dicht bij de stam, op het hoogste punt van de gesteltak (ligger) en aan het eindpunt van de gesteltak. We kennen de enkel Guyot snoei en de dubbel Guyot snoei. Het verschil is of er gewerkt wordt met één gesteltak of twéé. Hierna wordt een beschrijving gegeven voor een dubbel Guyot snoei. De plantafstand is circa 1,5 meter.
Eerste jaar
We gaan uit van een onderstam met knoppen. Het eerste jaar laat je maar één scheut volledig ontwikkelen, de overige scheuten die op de ent ontstaan haal je zo vroeg mogelijk weg. Bij de te ontwikkelen hoofdscheut haal je in dat jaar alle dieven weg of laat per dief 1 of 2 bladeren staan. Tijdens de wintersnoei kort je de hoofdscheut in op circa 60-70cm boven maaiveld. De hoogte is mede afhankelijk van de hoogte van de draden.
Tweede jaar
Als na de winter de plant begint te groeien haal je alle knoppen weg behalve de bovenste twee. Deze laat je ook weer volledig ontwikkelen, waarbij wederom dieven worden weggehaald of 1 à 2 bladeren behouden blijven. Tijdens de wintersnoei worden de twee takken naar links en rechts gebogen en op juiste lengte afgeknipt. Dit zijn de gesteltakken voor het groeiseizoen. Is er nog kans op vorst dan kun je de takken langer houden en pas eind april of begin mei op lengte knippen.
Derde en volgende jaren
Tijdens de wintersnoei worden de gesteltakken teruggezet waarbij twee takken van het vorige jaar worden behouden. Deze twee takken de nieuwe gesteltakken. Deze worden gebogen en op lengte geknipt.

snoeimethode
snoeimethode
snoeimethode

Cordon snoei
De cordon snoei verschilt van de Guyot snoei doordat hier alleen wordt gewerkt met één gesteltak (ligger) die min of meer vlak wordt gelegd. Deze gesteltak blijft behouden tot de opbrengst te ver terug loopt. Als regel kan worden aangehouden dat de gesteltak na 3 – 5 jaar vervangen moet worden. De voorkeur voor cordon snoei is dat in de meerjarige gesteltak door de plant een grote reserve kan worden opgebouwd en beter bestand is tegen vorst. Een nadeel is dat niet alle scheuten vruchtdragend zijn. Deze worden in de loop van het groeiseizoen dan ook verwijderd. Tijdens de wintersnoei worden alle scheuten van dat jaar verwijderd. Zorggedragen moet worden dat stiften alleen aan bovenzijde van de gesteltak zitten. Opgepast moet worden voor grote snoeiwonden waardoor vaatbundels kunnen uitvallen. Krijg je over de gestel tak veel grote snoeiwonden, dan kan de sapstroom wel eens te weinig worden voor een gezonde groei. De hele arm moet dan opnieuw worden opgebouwd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een stek ontwikkelde scheut zo dicht mogelijk bij de stam. Tijdens de winter snoei wordt de oude gesteltak verwijderd en de nieuwe vlak gelegd en op lengte gesnoeid.

snoeimethode
snoeimethode
snoeimethode

Gordijn snoei
De Gordijn snoei is eigenlijk een gewone cordon snoei maar dan met gesteltakken op een hoogte van 1,75 - 2 meter. De uitlopers groeien dan naar beneden en als ze de grond raken worden ze wat ingekort. Deze methode is vrij nieuw en wordt toegepast bij zeer hard groeiende rassen en dan nog bij die soorten die hangend groeien. Een druif kan hangend groeien maar ook rechtopgaand.

Snoeien


Algemene regels
* Maak een gave, zo klein mogelijke snoeiwond
* Snoei indien mogelijk net boven een knop
* Zorg er goed voor dat de stengel niet beschadigt. Gebeurt dit toch, dan snoei je opnieuw maar dan wat lager om de beschadiging te verwijderen.
* Knip niet door ziek hout. knip altijd in gezond hout en verwijder alle aangetaste delen.

Zomer snoei
In de zomer worden de uitlopers op 5 tot 7 bladeren boven de tros terug geknipt om zorg te dragen voor groeikracht en voldoende suikers in de druiven. Ook kunnen de in de bladoksel gevormde dieven hierbij eventueel een rol spelen als er onvoldoende gezond blad aan de hoofscheuten zit. Normaal gesproken haal je de dieven telkens weg. Te laat verwijderen van de overtollige scheuten en dieven kan ertoe leiden dat de druiven door wateronttrekking door de weelderige groei ervan verdrogen en afvallen. Medio juni worden de bladeren onder de eerste druiventros verwijderd. Begin juli kunnen alle bladeren en dieven ter hoogte van de druiventrossen worden verwijderd. Hiermee komen de trossen beter in het licht en de wind kan er goed door. Hierdoor worden de druiven sterker en minder gevoelig voor ziektes (schimmels), minder kans op rot en rijpen beter.

Winter snoei
Direct nadat de laatste bladeren in de herfst zijn afgevallen, kan je starten met snoeien. Meestal is dit het geval na een eerste lichte vorst. In principe kan de snoei uitgesteld worden tot maximaal half maart. Snoei niet bij temperaturen onder de -3°C tot -5°C vorst (lichte tot matige vorst) om invriezen van de snoeiwonden te voorkomen. In de aangegeven snoeiperiode verkeert de druivenstok in 'rust', dat wil zeggen dat de sapstroom in alle levende delen van de plant minimaal is. De wijze waarop gesnoeid moet worden, is afhankelijk van het druivenras. Belangrijk is te weten dat snoeien vooruit zien is.