Wie zijn wij

Wijngilde Peel en Maas is een vereniging van ongeveer 25 enthousiaste hobby wijnmakers , die door middel van ervaringen en kennis uit te wisselen een lekker wijntje maken van het Limburgse land. Dit kan rode , witte of rosé wijn zijn afhankelijk van de druivensoort of vrucht die is gebruikt. Een aantal leden heeft een eigen wijngaard maar dit is niet noodzakelijk want men kan van bijna alle ander fruit ook wijn maken. Er zijn inmiddels in Peel en Maas een aantal leuke hobby wijngaarden en de vereniging heeft met Wijngaard de Potdé een mooi project om te laten zien hoe leuk wijn maken is.

Bijeenkomsten
Iedere tweede dinsdag van de maand, behalve in de zomervakantie, is er een gildeavond van 20.00uur tot 22.30uur. De gildeavonden vinden plaats in het gemeenschapshuis in Kèpel, Kerkstraat 27 te Panningen.

Enkele keren worden er deskundige uitgenodigd om te vertellen over specifieke onderwerpen met als doel onze kennis met betrekking tot wijnteelt en wijn maken te vergroten. Er worden meerdere keren per jaar wijn beoordelingen gedaan. Dit doen we samen en leren van elkaar. Tot slot hebben we jaarlijks een BBQ en nieuwjaarsborrel.

Loopt gerust een keer binnen en woon vrijblijvend een gildeavond bij.

Contributie
De contributie voor een jaar bedraagt € 40,00 per persoon, partner is gratis. Betaling contributie voor 1 maart. Rabobanknummer NL74 RABO 0131096648 te name van Wijngilde Peel en Maas onder vermelding van Contributie en jaartal. Opzegging lidmaatschap voor 1 december schriftelijk bij secretaris of per e-mail: info@wijngildepeelenmaas.nl