Statuten

Op 20 januari 1990 is het wijngilde notarieel vastgelegd onder de naam Wijngilde Helden e.o. en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40166160

Doel van de vereniging is het behartigen van belangen van de leden op het gebied van het zelf maken van wijn en bier als vrijetijdsbesteding, uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Onder wijn wordt tevens verstaan drank, die ontstaan is door het tot gisting brengen van vruchten- of groentesap al of niet onder toevoeging van bloem, kruiden of andere ingrediënten.

Statuten