Boomgaard Heythuysen

Sinds 1997 onderhoud het wijngilde een grote boomgaard aan Roligt te Heythuysen. De boomgaard is eigendom van fam, Frenken uit Haelen en heeft een oppervlak van ruim 1,5 hectare. Er staan voornamelijk appelbomen en enkele kersenbomen. De appelrassen zijn: Lombarts calville, Golden delicius, Ster appel, Yellow transparant, Rayka, Bellefleur, Acques lebel, Rode boskoop, Groene boskoop, Notaris appel, Groninger kroon, Franse zure, Ellington pipin, Keuleman, Rabou, Alkmene, Rode jonathan, Eysdener klumpke, Gronsfelder klumpke, Zoete paradijs, Zoete irmgard en Zoete bloeme. De boomgaard wordt omzoomd door populier.

De ontwikkeling van de boomgaard wordt maandelijks door het gilde bijgehouden. In het voorjaar wordt de snoei uitgevoerd. Dit geschiedt door de leden in een of twee zaterdagen, bijgestaan door IKL. Begin zomer wordt gecontroleerd of de oogst gedund moet worden. In het najaar wordt tijdens twee zaterdagen alle appels geplukt. De opbrengst varieert tussen 2000 en 3000 kilogram. De oogst wordt opgeslagen en enkele weken later geperst. Het persen gebeurt met wijnpersen en centrifuges. Het sap wordt verdeeld over de leden. Hier wordt appelsap of appelwijn van gemaakt.

Boomgaard Heythuysen 2013
Annemarie's en wijnpers
Boomgaard Heythuysen 2015
Bord overdracht beheer